KHO

Die Emmy Noether Groep se ‘Kgalagadi Human Origins’ (KHO) projek ondersoek die impak van die uiterste klimaatsveranderinge tydens die Mid-Pleistoseen-oorgang op menslike evolusie in die suidelike Kalahari-bekken. Die projek het in Junie 2021 begin en sal vir ses jaar duur.

Projekopsomming: Die evolusie van ons menslike spesie in Afrika is intiem gekoppel aan klimaatsdinamika en landskapsverandering. Die tydperk tussen ongeveer 800 000 en 400 000 jaar voor hede is van kritieke belang, omdat hierdie die tydperk is wat gelei het tot die verskynsel van moderne mense. Dit sluit deels ‘n tydperk van uiterste veranderinge in klimaatgeskiedenis in, bekend as die Mid-Pleistoseen-oorgang. Die Mid-Pleistoseen-oorgang verwys na ‘n tydperk toe die frekwensie en erns van gletsers-interglasiale siklusse dramaties toegeneem het. Daar is egter ‘n gebrek aan omgewingsdata uit die binneland van Suider-Afrika wat die impak van hierdie globale klimaatsveranderinge op sub-tropiese habitatte ondersoek, asook die impak wat dit gehad het op die daaropvolgende evolusie van Homo sapiens en ander Mid-Pleistoseen hominienspesies. Die doel van die Kgalagadi Human Origins-projek is om die impak van die Mid-Pleistoseen-oorgang op Mid-Pleistoseen menslike evolusie in die suidelike Kalahari-bekken te bepaal. Om hierdie doel te bereik, is ‘n program van moderne voorspellende modellering ingestel om uitgebreide argeologiese veldwerk in twee afsonderlike streke van die suidelike Kgalagadi-distrik in Botswana en Suid-Afrika in te lig. Hierdie interdissiplinêre benadering kombineer nuwe dateringsmetodes en veelvuldige onafhanklike paleo-omgewingsgevolmagtigdes vanaf die veldwerkterreine om veranderinge in die plantegroei en seisoenale reënvalstelsels te bepaal wat gelei het tot die moderne, droë omgewing wat vandag ‘n marginale habitat vir mense is. Die uitkoms van hierdie projek is om ons kennis oor mens-omgewingsaanpassings in tye van ernstige en vinnige klimaatsverandering te bevorder en die rol daarvan te bepaal in die verskynsel van Homo sapiens as oorlewende tussen baie hominienspesies.

Konfereer ook: German Research Foundation (DFG) – Database (GEPRIS, in English)

Projekvloeidiagram wat die ses werkpakkette wys:

%d bloggers like this: